Laadstations ook fiscaal aftrekbaar voor particulieren (BE)

14
Jul

Sinds september 2021 is het ook voor particulieren mogelijk om hun laadinfrastructuur fiscaal in te brengen. Wie voor 31 augustus 2024 een laadstation koopt en plaatst, kan rekenen op een belastingvermindering op de investering. Dit geldt zowel voor de eigenaars als huurders van een woning.

 

Deze belastingvermindering zal stelselmatig afbouwen. De aankoop en installatie van een laadpunt voor 31 december 2022 resulteert in een vermindering van 45%. In 2023 is dit nog 30%; in 2024 daalt het tarief tot 15%. Het bedrag waarop deze vermindering wordt berekend, kan maximaal 1.500 euro bedragen per laadpaal en per belastingplichtige.

Wie/wat komt in aanmerking? 

Deze maatregel kan genoten worden door zowel particulieren als zelfstandigen.

Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Je mag het laadstation niet zelf plaatsen, wel een erkende installateur.
  • Het laadstation mag enkel gebruik maken van groene stroom (100% groene stroom-contract of door eigen hernieuwbare energie, of beide) op 1 januari van het aanslagjaar verbonden met de belastbare periode.
  • Het laadstation moet intelligent zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden.
  • Zowel binnengeplaatste laadstations als laadstations tegen een buitengevel of op buitenparkeerplaatsen komen in aanmerking.
  • Het moet gaan om vaste laadstations (geen laadkabels).
  • De belastingvermindering kan slechts één keer worden verleend aan een belastingplichtige, ookal doe je uitgaven in twee belastbare tijdperken.
  • Je komt enkel in aanmerking voor belasting-vermindering als hoogstens een deel van de investering in aanmerking is genomen als beroepskost, niet wanneer de volledige uitgaven voor beroepswerkzaamheden worden aangemerkt (zie voorbeeld in punt 4.12.5. van de Circulaire).

  • Ook een huurder die een laadstation laat plaatsen, komt voor de belastingvermindering in aanmerking.

  • Als de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation door de werkgever van de belastingplichtige of de rechtspersoon waarvan de belastingplichtige bedrijfsleider is, als eigen kosten van die werkgever of rechtspersoon worden terugbetaald, kan er geen belastingvermindering worden genoten.

  • Nog andere uitgaven die in aanmerking komen: de kosten voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie van één naar drie fasen en de kosten voor de verplichte keuring van de installatie. 

De volledige lijst van fiscaal interessante laadstations zie je hier.

De producten van Alfen, Etrel en Wallbox zijn alvast opgenomen in deze lijst! 

(Bron: Fleet.be en Vlaio)