ALLiN - inlegsysteem -Wallonië

Knappe strakke uitvoering van 200 zonnepanelen op Golfplaten dak .

Dankzij dit systeem, kon de uitvoering gebeuren in 2 dagen en werd de meerprijsvan ALLiN makkelijk terugverdiend en méér. 

Er werd extra aandacht aan de esthetiek geveven op vraag van de architect. Aangezien de onderconstructie niet voldeed aan de kleureisen, zorge Allimex voor een op maat gemaakt zwart profiel !