Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen - Batterijen

Mijn thuisbatterij werkt niet, wat doe ik?

In eerste instantie contacteer je best jouw installateur.  Die zal bekijken wat het probleem is en welke garantievoorwaarden geldig zijn voor jouw specifiek geval. In het geval dat de batterij niet kan worden hersteld, en nog onder garantie is, zal die worden ingeruild volgens de garantievoorwaarden. 

Als invoerder heeft Allimex Green Power terugname verplichting. Dat wil zeggen dat je bij aankoop van een huisbatterij een meerkost wordt aangerekend voor de uiteindelijke recyclage van de batterij als die 'end of life ' is . Dit geldt voor alle batterijen die bij Allimex Green Power worden gekocht. Contacteer jouw installateur om te zien wat de oorsprong is van jouw batterij en of de recyclage batterij reeds werd aangerekend.

Hoe recycleer ik een thuisbatterij?

Bij de aankoop van een huisbatterij in België wordt een meerkost aangerekend voor de uiteindelijke recyclage van de batterij.  In ruil daarvoor kan je jouw 'end of life batterij'  inleveren bij de oorspronkelijke verdeler. Deze zorgt dan op zijn beurt voor een professionele ophaling van batterijen, die dan weer kunnen gerecycleerd worden.

Dit geldt eveneens voor alle batterijen die bij Allimex Green Power worden gekocht. Als invoerder heeft Allimex Green Power terugname verplichting. Contacteer jouw installateur om te zien wat de oorsprong is van jouw batterij en of de recyclage bijdrage  reeds werd aangerekend. 

Wij registreren alle batterijen vooraleer ze naar de klant gaan, zo kunnen we perfect opsporen of je batterij wel degelijk van bij ons afkomstig is.

Er wordt een recyclage bijdrage aangerekend bij aankoop van mijn thuisbatterij, waarom?

In België heeft de verdeler van thuisbatterijen een terugnameverplichting. Dat houdt in dat die verdeler de ophaling van batterijen voor recyclage op zich neemt en zich ertoe verbindt geretourneerde batterijen van eindklanten te aanvaarden.  De kosten van deze verwerking worden aan  de consument  verrekend bij aankoop van een thuisbatterij. Uiteraard kan je de batterijen enkel terugbrengen bij de oorspronkelijke verdeler, dus niet bij eender welke distributeur.

Jouw batterij werd bij verkoop geregistreerd en de 'recyclage' bijdrage werd reeds aan de kant gezet om aan het eind van het leven van de batterij deze kost te dragen. Vraag daarom steeds aan jouw installateur, wat de herkomst is van je thuisbatterij, en of de recyclage meerkost in de offerte zit. 

Ben je installateur? Zorg er dan voor dat je eindklant goed op de hoogte is van waar de batterij in eerste instantie werd aangekocht,  en geef voldoende informatie rond recyclage. Bij Allimex rekenen  wij deze kost aan als een extra 'item' op de factuur. 

Van welke subsidies kan ik in Vlaanderen genieten?
 • De premie is maximaal 2550 euro:
  • 300 euro/kWh voor de eerste 6 kWh
  • bijkomend 250 euro/kWh van 6 tot 9 kWh

De premie kan nooit meer bedragen dan 40% van de investeringskosten.

Voor een volledig overzicht : www.energiesparen.be/thuisbatterij

Wat is de rol van de omvormer bij een thuisbatterij?

De omvormer is één van de belangrijkste onderdelen van een thuisbatterijsysteem. Hij is verbonden met de elektriciteitskast, de zonnepanelen en eventueel met een thuisbatterij. Via de elektriciteitskast zorgt de omvormer ervoor dat de elektriciteit, geproduceerd door je zonnepanelen of afkomstig uit je thuisbatterij, ter beschikking komt van je woning. Via de elektriciteitskast kan de omvormer ook stroom van de zonnepanelen of eventueel van het net in de batterij opslaan. Het hele systeem is volledig geautomatiseerd.

Werkt elke omvormer met eender welke batterij?

Jammer genoeg niet. Heb je al een solar installatie, dan moet je eerst nagaan of je omvormer "batterijklaar" is.  Indien je omvormer niet "bidirectioneel" is, kan je kiezen voor een extra omvormer, of de huidige omvormer vervangen door een 'hybride' exemplaar. 

Hoe kies je de juiste batterij?

Je toekomstige thuisaccu is afhankelijk van  je elektriciteitsverbruik en de grootte van je (huidige of toekomstige) zonnepaneleninstallatie. De nodige hoeveelheid opslagcapaciteit van je thuisbatterij hangt af van je verbruiksprofiel, de sterkte van je omvormer, de toestellen die je gebruikt en de lokaal beschikbare stroomproductie. Door je batterij tegelijkertijd met je zonnepanelen te installeren, houd je uiteraard meteen rekening met al deze aspecten.

Wat is de terugverdientijd van een thuisbatterij?

Dat is heel sterk afhankelijk van jouw specifieke situatie. Belangrijke factoren zijn:

 • Heb je al zonnepanelen?
 • Aan welk btw-tarief kan je laten plaatsen? 6% of 21%?
 • Wat betaal je momenteel voor je elektriciteit?
 • Heb je recht op subsidies en wens je daar gebruik van te maken?
 • De kwaliteit van de gekozen thuisbatterij.

Doorgaans zien we terugverdientijden van 8 à 10 jaar.

Een thuisbatterij biedt echter veel meer persoonlijke voordelen, dus enkel naar terugverdientijd kijken is niet voldoende:

 • Met een thuisbatterij zal je veel minder blootgesteld worden aan toekomstige prijsstijgingen van de elektriciteitsprijzen. Niet onbelangrijk als je bedenkt dat de elektriciteitsprijzen de afgelopen tien jaar stegen met gemiddeld 6% per jaar!
 • Je draagt je steentje bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot en dus de klimaatopwarming. Je wordt deel van de oplossing.
Werken mijn zonnepanelen nog als het elektriciteitsnet is weggevallen?

Zolang als de batterij actief is, kunnen de zonnepanelen blijven werken en stroom geven aan de kringen die aan de EPS uitgang gekoppeld zijn. Daarnaast kunnen ze ook de batterij laden bij overproductie.

Gaat mijn verzekering omhoog indien ik investeer in een batterijsysteem (BE)?

In België normaal gezien niet. Je hebt wel meldingsplicht. 

Mag de batterij buiten geplaatst worden?

Liefst niet, en zeker niet in de regen of bij kans op opspattend water. Ook grote temperatuurschommelingen zijn afgeraden vermits er dan condensvorming kan ontstaan binnen de omkasting van de omvormer.

Mag ik een batterij tegen de muur monteren?

We raden dit af. De batterij is modulair: je kan in de toekomst uitbreiden, en met wandmontage is dat minder handig.  Een batterijmodule weegt ook ongeveer 30 kilo. 

Wat is de maximumafstand tussen batterij en omvormer?

De afstand tussen de omvormer en de batterijen is beperkt tot ongeveer 6 meter in kabellengte tussen de 2 aansluitpunten (omvormer – batterij) voor de FIREFLY. Voor LUNA is dat 10 meter. Zo worden  verliezen en opwarming van de kabel tot een minimum beperkt.

FIREFLY: wat is de levensduur van de batterij?

Onze Firefly kan tot 10% ontladen worden. Als we de batterij in totaal 90% ontladen en terug laden (in stukjes eventueel) hebben we 1 cyclus gemaakt. Met onze restcapaciteit van 85% na 5000 à 6000 cycli komt dat op een economische levensduur van rond de 15 jaar. De vermoedelijke levensduur zit rond de 20 jaar met een behoud van 70% van de initiële capaciteit.

FIREFLY: kan ik mijn batterij uitbreiden indien nodig?

Ja, binnen enkele maanden na aankoop en installatie kan de batterij eenvoudig modulair aangepast worden in blokken van 3,6 kWh tot een totaal van 25,2 kWh. Indien je na enkele jaren wil uitbreiden, zullen de gebruikte batterijen worden weggenomen in ruil voor een restwaarde. Of indien beschikbaar wordt de huidige batterij uitgebreid met een  tweedehands batterij met hetzelfde aantal bedrijfsuren. Dit om interne stromen en vermindering van rendement te voorkomen.

FIREFLY: is er brandgevaar als ik de batterij in huis monteer?

Elk elektrisch apparaat of batterij kan bij kortsluiting of technisch defect vuur vatten.

 • Door het gebruik van LiFePO4 als batterijtechniek is het risico zeer beperkt, en bij eventuele brand kan er gewoon geblust worden (bij Li-ion is dat niet het geval).
 • Door het gebruik van ALU behuizing van de batterij, overdrukventiel per module, 240 Wh per module (maar 4 modules nodig voor 1 kWh storage) en een degelijke temperatuur- en spanningsmonitoring, is de veiligheid zeer hoog.
FIREFLY: Kan ik volledig off grid?

Dat kan, maar is financieel niet interessant. De investering is veel te groot en je kan geen zonne-energie van de zomer meenemen naar de winter.

De firefly heeft een 3 kW EPS (electricity power supply) uitgang op de omvormer. Indien de installateur deze uitgang op een aantal kringen van de woning heeft gekoppeld, kunnen deze kringen onder spanning blijven bij het wegvallen van het elektriciteitsnet. Binnen de 10 msec schakelt deze EPS uitgang over van het grid naar de batterij bij uitval van het net.

Maakt de FIREFLY lawaai?

De FIREFLY is niet actief gekoeld. Door de robuustheid en goed rendement is geen ventilator nodig voor de koeling.

Hoeveel garantie is er op FIREFLY?

We bieden 10 jaar garantie op het volledig systeem.

Mag de FIREFLY in Nederland geplaatst worden? Krijg ik dat gekeurd?

Zeker, onze systemen zijn Synergrid gekeurd. Dit is zowat de strengste eis in Europa. Vanaf 2021 gaat Nederland waarschijnlijk ook de Synergrid-keur als vereiste nemen.

FIREFLY: moet er voor de backup functie capaciteit in de batterij worden gereserveerd?

Voor de backup functie hoef je geen capaciteit te reserveren. Bij wegvallen van het net gaat de resterende batterijcapaciteit dienen als backup. Indien er nog PV is op de hybride omvormer gaat deze ook nog steeds energie leveren voor de load en het teveel ook in de batterij stoppen.

FIRELFY: kan je de batterij en omvormer toevoegen aan een bestaande installatie?

Op bestaande installatie (PV en omvormer) kan je AC parallel onze installatie hangen.

We zien evenwel niet op de app hoeveel energie er door de bestaande PV installatie gemaakt en gebruikt wordt.