Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen - Laadpalen

Waarom heb ik een laadpaal nodig voor mijn elektrische wagen?

Je wagen opladen via een laadpaal is veiliger, sneller, beheersbaar en goedkoper.

Veilig

Huishoudelijke stopcontacten zijn niet ontworpen om regelmatig veel stroom te leveren. Laad je wagen daarom op aan een laadpaal. Deze zijn speciaal ontworpen om meer vermogen te geven zonder dat ze verhitten.

Snel

Daarnaast duurt het ook enorm lang om je wagen op te laden via een gewoon stopcontact (afhankelijk van de kabel). De meeste stopcontacten leveren een snelheid tot 3,7kW (16A beschikbaar vermogen bij 20A stopcontactenkring), terwijl laadpalen snelheden tot 22kW aankunnen. Hoe snel de auto uiteindelijk zal laden, is ook afhankelijk van het beschikbare vermogen en je wagen.

Beheersbaar

Als je jouw wagen oplaadt via een eigen laadpaal, kan je vaak het laadproces eenvoudig beheren via een online platform of app. Je kan bijvoorbeeld laadsessies plannen, bekijken wanneer je wagen is opgeladen of snel het vermogen aanpassen.

Goedkoop

Eigen stroom is veel goedkoper dan de stroom van een openbare laadpaal. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om met je eigen laadpaal te laden tijdens de daluren, ’s morgens vroeg of ’s nachts. Heb je ook nog eens zonnepanelen? Dan laadt de energie van de zon je wagen bijna kosteloos op.  

Wat is load balancing?

Load balancing is een techniek die ervoor zorgt dat het stroomnetwerk niet overbelast geraakt. Er kan namelijk niet onbeperkt stroom gebruikt worden op één moment. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de stroom uitvalt wanneer er te veel apparaten aan staan op hetzelfde moment. En met de komst van een laadpaal komt er nog een stroomverbruiker bij. Load balancing brengt een veilige balans is het volledige verbruik.

 

Een laadpaal die uitgerust is met load balancing gaat dus het verbruik van de laadpaal afstemmen op de capaciteit van het gebouw. Als er te veel stroom gebruikt wordt in huis, zorgt de load balancing ervoor dat de laadpaal minder stroom verbruikt. Het laden van de wagen wordt dan vertraagd of zelfs helemaal stopgezet. Zo voorkom je een overbelasting van het net en vergroot je de veiligheid.

Wat is slim laden?

Slim laden zorgt voor een optimaal laadproces van je elektrisch voertuig. Wanneer je je EV aansluit op de laadpaal, gaat die verbinding maken met een energiemeter die signaal geeft van hoeveel het verbruik bedraagt. Zo kan je:

 • Je wagen opladen wanneer je zonnepanelen energie produceren;
 • Je wagen opladen tijdens daluren wanneer energie goedkoper is;
 • Het beschikbare vermogen verdelen om het elektriciteitsnet in balans te houden.

Belang voor gebruikers en ondernemingen

De beheerder van het laadpunt kan dankzij slim laden bepalen hoeveel energie naar het elektrische voertuig gaat. Die hoeveelheid verschilt naargelang het aantal mensen dat gebruik maakt van energie en de capaciteit van het gebouw. De maximale capaciteit wordt zo nooit overschreden.

 

Heb je een laadpaal thuis? Dan kan je via slim laden ook nog extra geld besparen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om enkel automatisch te laden tijdens de daluren of met energie van je zonnepanelen. Je stelt zelf prioriteiten en plant zo de voordeligste laadsessie.

Belang voor het net

Grote verbruikspieken die ontstaan wanneer je een elektrisch voertuig oplaadt, kunnen voor problemen zorgen. Indien vraag en aanbod van het net niet in balans zijn, kan dit resulteren in overbelasting. Daarom is smart charging noodzakelijk voor een evenwicht op het net.

Wat is het verschil tussen AC en DC laden?

Er zijn 2 manieren om je wagen op te laden: via AC (Alternating Current – wisselstroom) of DC (Direct Current – gelijkstroom). AC is het vermogen dat rechtstreeks afkomstig is van het elektriciteitsnet. Accu’s van een EV kunnen echter enkel stroom opslaan als DC. Bij DC stroom wordt het AC-vermogen eerst omgezet door middel van een converter. Het verschil tussen AC en DC laden zit ‘m in de plaats waar de stroom precies wordt omgezet: in de auto of in de lader.

AC laden

Het vermogen afkomstig van het elektriciteitsnet is steeds AC. In elektrische wagens zit een converter, of geïntegreerde lader, die de AC stroom omzet naar DC. Deze DC stroom wordt vervolgens naar de accu van de wagen geleid.

Deze manier van laden wordt momenteel het meeste gebruikt. Met AC-laders bereik je een laadsnelheid van max. 22kW. 

DC laden

Bij DC laden zit de converter in de lader zelf. De stroom kan dus rechtstreeks van de lader naar de accu van de wagen, zonder geïntegreerde converter in het voertuig. Aangezien de omvorming plaatsvindt in de grotere lader (in plaats van in de wagen), kan de auto aanvankelijk een snellere energiestroom aan. De wagen zal dan ook geleidelijk minder stroom vragen naarmate de capaciteit wordt bereikt. Hoe snel de wagen kan laden, is afhankelijk van de auto en de batterij ervan.

AC of DC laden?

De meeste laadpalen maken momenteel gebruik van AC laden. De gebruikelijke laadsnelheid is 11-22kW; afhankelijk van het vermogen dat beschikbaar is en de wagen die je bezit. Je vindt ze vooral thuis of op kantoor, omdat je iets meer tijd nodig hebt om je wagen op te laden. Bij DC- laders kan je de wagen veel sneller opladen. Deze vind je vooral in de buurt van snelwegen of op openbare plaatsen.

Wat is het verschil tussen slim laden en snelladen?

Slim laden stelt je in staat om te controleren hoeveel energie er naar elektrische voertuigen gaat en wanneer.

 Snelladen daarentegen is simpelweg meer elektriciteit in hoger tempo naar je voertuig sturen.

Is een laadpaal voor particulieren fiscaal aftrekbaar?

Ja, vanaf nu kunnen ook particulieren hun laadstation fiscaal inbrengen. Woningen ouder dan 10 jaar kunnen ook rekenen op een verlaagd BTW tarief van 6%.

Fiscale aftrekbaarheid particulieren:

 • 2022: belastingvermindering tot 45%
 • 2023: belastingvermindering tot 30%
 • 2024: belastingvermindering tot 15%

met een maximum van €1.500 per laadpaal.

Wie of wat komt in aanmerking?

Deze maatregel kan genoten worden door zowel particulieren als zelfstandigen.

Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden:

 • Je mag het laadstation niet zelf plaatsen, wel een erkende installateur.
 • Het laadstation mag enkel gebruik maken van groene stroom (100% groene stroom-contract of door eigen hernieuwbare energie, of beide) op 1 januari van het aanslagjaar verbonden met de belastbare periode.
 • Het laadstation moet intelligent zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden.
 • Zowel binnengeplaatste laadstations als laadstations tegen een buitengevel of op buitenparkeerplaatsen komen in aanmerking.
 • Het moet gaan om vaste laadstations (geen laadkabels).
 • De belastingvermindering kan slechts één keer worden verleend aan een belastingplichtige, ookal doe je uitgaven in twee belastbare tijdperken.
 • Je komt enkel in aanmerking voor belasting-vermindering als hoogstens een deel van de investering in aanmerking is genomen als beroepskost, niet wanneer de volledige uitgaven voor beroepswerkzaamheden worden aangemerkt (zie voorbeeld in punt 4.12.5. van de Circulaire).

 • Ook een huurder die een laadstation laat plaatsen, komt voor de belastingvermindering in aanmerking.

 • Als de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation door de werkgever van de belastingplichtige of de rechtspersoon waarvan de belastingplichtige bedrijfsleider is, als eigen kosten van die werkgever of rechtspersoon worden terugbetaald, kan er geen belastingvermindering worden genoten.

 • Nog andere uitgaven die in aanmerking komen: de kosten voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie van één naar drie fasen en de kosten voor de verplichte keuring van de installatie.

De volledige lijst van fiscaal interessante laadstations zie je hier.

De producten van Alfen, Etrel en Wallbox zijn alvast opgenomen in deze lijst! 

Zijn laadpalen fiscaal aftrekbaar voor bedrijven?

Jazeker. Vanaf 1/09/2021 tot 31/03/2023 komen ondernemingen in aanmerking voor een belastingaftrek tot 200%.  Vanaf 1 april 2023 tot 31 augustus 2024 daalt dit voordeel tot 150%.

Belangrijke voorwaarde is dat het fiscaal voordeel enkel geldt als de laadpaal ook (semi)-publiek toegankelijk is voor derden of buurtbewoners op de parking van het bedrijf.
Particuliere gebruikers betalen dan voor het opladen van hun elektrische wagen.

Wie of wat komt in aanmerking?

Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen rekenen op deze verhoogde kostenaftrek.

Er zijn een paar belangrijke voorwaarden: 

 • Het moet gaan om een laadstation dat in nieuwe staat werd verkregen of tot stand gebracht.
 • De laadinfrastructuur wordt lineair over minstens vijf belastbare tijdperken afgeschreven.
 • Het laadstation moet publiek toegankelijk zijn (laadstations op vrij toegankelijke parkeerterreinen van winkelcentra, supermarkten, winkels en kantoren, waar iedereen zijn elektrische wagen kan opladen). Het is ten minste gedurende de gangbare openingstijden, dan wel sluitingstijden van de onderneming vrij toegankelijk zijn voor elke derde.
 • Het laadstation moet niet meer worden aangemeld bij FOD Financiën.
 • Het moet gaan om vaste laadstations (geen laadkabels).
 • Het laadstation moet intelligent zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden. Dit beheerssysteem moet ook meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen kunnen terugsturen.

 • Het voordeel wordt verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek voor de afschrijvingen van nieuwe publiek toegankelijke laadstations. De bijkomende kosten die samen met het laadstation worden afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffingswaarde:  vervoerkosten, installatiekosten (kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan energiebronnen, bekabelingswerken, …), kosten van studies, expertise, kosten met betrekking tot de aanschaf en installatie van (een) elektriciteitscabine(s) die nodig zijn voor de werking.

 • Kosten die verband houden met de aanschaf en plaatsing van een thuisbatterij komen niet in aanmerking.

Wat bij meerdere laadpunten bij een particuliere woning?

In de toekomst zullen er steeds meer gezinnen elektrisch rijden en 1 of meerdere laadpunten aan huis hebben. Zijn er meerdere laadpunten aan een particuliere woning? Dan zijn er 3 belangrijke aandachtspunten.

 • Er moet een compatibel systeem zijn zodat de laadstations met elkaar kunnen communiceren. Als de laadpalen niet met elkaar kunnen communiceren, krijg je een conflict bij de load balancing.
 • Er moet ook een energiemeter geïnstalleerd worden die het beperkt vermogen van 32A of 40A optimaal verdeelt naar de laadstations. We raden aan om altijd een power meter te installeren, ook bij één laadpunt.
 • Er wordt best gekozen voor laadpunten van hetzelfde merk. Verschillende merken hanteren soms andere communicatieprotocols.
Welk type beveiliging is nodig voor elk laadpunt?

1 laadpaal met ingebouwde DC-lekdetectie

 • Differentieel type A 30mA 40A (als inkomend vermogen 40A is)
 • Automaat 32A
 • XGB 5G 6mm en ethernetkabel

Meerdere laadpalen met ingebouwde DC-lekdetectie

 • Differentieel type B 300mA op kop per installatie
 • Differentieel type A 30mA per laadpunt
 • Automaat 32A per laadpunt

Bij Etrel zit de differentieel type A reeds ingebouwd.

Kan ik de vaste kabel van een laadpunt veranderen?

Bij de laadpalen van Alfen wordt de kabel tijdens de installatie gemonteerd. Alfen is het enige merk waarbij je de kabel kan aanpassen zonder dat er problemen ontstaan met garantie.

Bij andere merken kies je bij aankoop een vaste kabellengte. Er is in principe geen technisch probleem als je de kabel nadien verandert, maar je kan niet meer terugvallen op de oorspronkelijke garantie.

Houden jullie laadpalen rekening met opgewekte stroom van zonnepanelen?

Ja, de laadstations uit ons gamma* zijn perfect combineerbaar met zelf opgewekte stroom. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van merk tot merk.

 

Wallbox maakt gebruik van Eco-Smart. Met Eco-Smart kan de groene energie die thuis door je zonnepanelen wordt opgewekt, gebruikt worden om je elektrische voertuig op de meest efficiënte en duurzame manier op te laden. De Full Green-stand detecteert wanneer er thuis voldoende overschot aan groene energie beschikbaar is om te voldoen aan de minimumvereisten om je auto van stroom te voorzien. Elke laadbeurt is 100% groen. De Eco-stand spoort in realtime de groene energie op die elders in huis niet wordt gebruikt en combineert deze met energie van het elektriciteitsnet voor een snelle laadbeurt.

Andere laadstations werken met een aparte meetmodule, zoals bijvoorbeeld een power module of Socomec module.

 

Een laadstation werkt als extra verbruiker in een stroomkring. Wanneer er een injectie naar het net is, gaat deze dus ook naar de wagen gestuurd worden. De extra opgewekte stroom gaat zo niet verloren als je de wagen oplaadt.

 

*De Alfen laadstations zullen vanaf januari 2023 ook rekening kunnen houden met opgewekt PV-vermogen.

Hebben jullie laadpalen een actieve load balancing?

Ja, onze laadpalen kunnen werken met actieve load balancing. Vaak moet er nog een aparte meetmodule voorzien worden zoals een load guard. Deze module meet het verbruik van de woning ten opzichte van het inkomend vermogen van het net. Zo heb je zicht op de beschikbare stroom om je wagen op te laden.

 

Bijvoorbeeld: Je hebt 40A monofase en gebruikt 10A in de woning. De meter moet die 10A kunnen meten om te weten dat er nog 30A over is om eventueel naar het laadstation te sturen.

 

Bij Alfen laadstations is het mogelijk om een rechtstreekse verbinding te maken met een P1 poort digitale teller.

Kunnen jullie laadpalen gebruikt worden met badges van andere merken om te laden?

Ja, onze laadpalen kunnen gebruikt worden met badges om te laden. Er zijn wel verschillende situaties.

 

De laadpalen zijn publiek toegankelijk

Om publiek te laden, moet er een back-office systeem verbonden worden met de laadpaal. Dat wil zeggen dat er ook maandelijks een kost in rekening gebracht gaat worden. Er kan dan wel een laadpas aangevraagd worden om betalend te laden aan laadpunten, en ook andere personen kunnen betalend laden aan de laadpaal.

 

De laadpalen zijn enkel voor eigen gebruik

Als de laadpalen niet publiek toegankelijk zijn, kunnen de standaard RFID-badges gebruikt worden om de gebruiker te identificeren. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden door personeel om te laden op de eigen bedrijfsparking. Een geselecteerde groep mensen kan zo gratis laden aan de laadpaal na identificatie. Deze badges zijn niet gemaakt om te betalen, enkel om te identificeren.

 

Onze laadpalen werken met laadpassen (voor betaling) als RFID-badges (voor identificatie).

Waarvoor kan ik terecht bij back-office platform E-Flux?

E-Flux is de ontwikkelaar van een onafhankelijk eMobility platform voor het beheer van laadpassen en laadpalen. Het bedrijf is ontstaan vanuit de behoefte aan een transparante en gebruiksvriendelijke oplossing voor het beheren van de elektrische vloot. E-Flux neemt de volledige financiële administratie rond het opladen van EV’s voor haar rekening.

Het eMobility platform zorgt voor een automatische registratie, verrekening en declaratie van laadsessies aan de laadpaal. Daarnaast is het ook mogelijk om zelfstandig laadpalen te resetten, deze enkel voor geselecteerde laadpassen open te zetten, of publiek aan te bieden tegen een zelfgekozen tarief. En dat voor elke laadpaal. Het platform van E-flux is merkonafhankelijk en werkt zo bij verschillende merken en soorten laadoplossingen.